iknow
телефон+ 48(22)1530126

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisów internetowych i usług świadczonych przez Dmytro Tupik prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Dmytro Tupik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:


1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dmytro Tupik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Ostrobramska, nr 101, lok. 301, 04­041, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133057637, REGON: 521946900, info@iknoweng.com, tel. + 48 (22) 1530126.


2. Kategorie przetwarzanych danych:


Dane podawane podczas zakładania konta

1) Podczas zakładania konta prosimy Cię o podanie następujących danych:

 • - imię i nazwisko,
 • - adres e-mail,
 • - nazwa konta (login) – widoczna publicznie,
 • - hasło dostępu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani świadczyć Ci usług dostępu do płatnych kursów. W niektórych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, konta zakładane są na podstawie danych powierzonych nam przez pracodawcę Użytkownika lub inny podmiot opłacający kurs w imieniu Użytkownika.


2) Opcjonalne dane konta podawane przez Użytkownika

Po założeniu konta możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:

 • - zdjęcie (awatar) – widoczne publicznie,
 • - numer telefonu,
 • - adres korespondencyjny,
 • - płeć,
 • - rok urodzenia,
 • - login Skype (lub innego komunikatora internetowego).

W przypadku logowania się do serwisu lub zakładania konta za pośrednictwem zewnętrznego serwisu, na przykład Facebook, pozyskujemy z takiego serwisu id Twojego konta w takim serwisie, imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.


3) Treści przesyłane przez Użytkownika

W trakcie korzystania z naszych usług, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • - historii dokonywanych w serwisach zamówień i płatności, w tym dane wpłacającego (w przypadku wpłat na nasze konto bankowe są to imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego),
 • - komunikacja z Tobą skierowana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, modułu wiadomości w serwisie, formularza kontaktowego, czatu, portali społecznościowych oraz przez telefon,
 • - adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą których korzystasz z naszych usług,
 • - historia korzystania z serwisów i aplikacji mobilnych Usługodawcy,
 • - historia nauki (w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych powtórek, poznanych słów i konstrukcji gramatycznych, wypracowania i nagrania),
 • - historia wyszukiwania w ramach serwisów, w tym także w ramach słownika Diki,
 • - wiadomości i komentarze publikowane w dziale pytań językowych, na forum, w dziale sugestie,
 • - wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami za pomocą platformy,
 • - wyświetlenia reklam i treści oraz interakcja z nimi,
 • - listy słownictwa i elementów gramatycznych, a także inna zawartość, którą przechowujesz na platformie.
 • - Prywatne wiadomości wymieniane pomiędzy Użytkownikami traktowane są jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.

W ramach Serwisu dostępna jest funkcja zapraszania osób nie posiadających jeszcze konta w naszym serwisie, w ramach której możesz podać adresy e-mail znajomych w celu wysłania do nich zaproszeń polecających nasze usługi. Podane adresy wykorzystywane są w celu wysłania zaproszenia w Twoim imieniu.


4) Logi

Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, mogą być zapisywane następujące informacje:

 • - data i godzina przesłania żądania,
 • - treść i status żądania (na przykład adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),
 • - adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,
 • - ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
 • - nagłówki przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę, z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek).


5)  Ciasteczka (cookies), pamięć przeglądarki i pamięć podręczna urządzenia

Korzystamy z mechanizmów takich jak ciasteczka (cookies), pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage) czy pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), mogące przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe przyspieszające ładowanie treści.

Ciasteczek używamy także do przechowywania unikalnego identyfikatora obsługi funkcji Zapamiętaj mnie, dzięki którym nie musisz każdorazowo logować się na platformie z danej przeglądarki / aplikacji na konkretnym urządzeniu, o ile nie wylogujesz się w międzyczasie za pomocą przycisku Wyloguj, ciasteczko nie wygaśnie / nie zostanie przez Ciebie skasowane i nie zmienisz w międzyczasie hasła dostępu do konta. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki możliwe jest także usunięcie zapisanie wcześniej danych.


6) Tagi pikselowe

Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane na przykład w wiadomości e-mail lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości e-mail czy wyświetlenie danej strony.


3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. - wykonania umowy, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem lub podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. - prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. - odpowiedzi na Twoje zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. - wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. - dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Ciebie lub podmiotu, z którym jesteś związany.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrażasz zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.


5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • - dostawcy usług informatycznych;
 • - podmioty świadczące usługi księgowe;
 • - podmioty świadczące usługi marketingowe.

nauczycielom i podwykonawcom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem kursów językowych

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów praw

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem następujących sytuacji:

Udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takich jak Google LLC, PipeDrive Inc., Ringostat LTD, Amazon.com, Inc., MongoDB Inc. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

Udostępnienia danych użytkownika platformy http://pl.iknoweng.com/ w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku lektorom, których użytkownik wybiera do przeprowadzenia lekcji. Część lektorów przebywa w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora. 

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

 • - Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:
 • - w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
 • - w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • - przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
 • - w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • - w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • - prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • - prawo do sprostowania danych osobowych;
 • - prawo do usunięcia danych osobowych;
 • - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • - prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


W celu wykonania powyższych praw możesz skontaktować się z Administratorem.


loading